01.01.2017-დან საიტი წყევტს მუშაობას გადასახადების ვერ გადახდის გამო :(